Dialectium Oy, yleiset maksu- ja peruutusehdot

Kuntoutuspsykoterapia kustannukset ja maksutapa:

Terapian hinta on 95 € / 45 min., josta Kelan korvaus on 57,60 € / 45 min. ja asiakkaan omavastuuosuus on 37,40 € / 45 min. Terapiapalautteen hinta on 50 €, josta Kelan korvaus on 22,71 € ja asiakkaan omavastuuosuus on 27,29 €.

Toteutuneet käynnit laskutetaan kerran kuukaudessa, kuun lopussa (omavastuuosuus). Maksuehto on 7pv netto. Laskutus tapahtuu sähköpostilla tai paperilaskuna. Paperilaskusta veloitetaan +5€ laskutuslisä.

Käyttämättä jääneen / peruuttamattoman vastaanottoajan asiakas korvaa kokonaisuudessaan (sekä omavastuuosuuden että Kela-korvauksen eli 95 €).

Mikäli asiakas jättää maksamatta terapialaskuja, terapia keskeytyy siihen saakka, kunnes maksut on suoritettu. Maksamattomat laskut siirretään perintään, jos niitä ei ole suoritettu huomautuksista huolimatta.

Peruutusehdot (kaikille ajanvarauksille):

Varattu vastaanottoaika tulee perua 24 tuntia ennen sovittua aikaa sähköpostitse osoitteeseen hanna-mari@dialectium.fi tai viestillä numeroon 041 3131 368. Jos vastaanottoaika perutaan alle 24 h ennen tapaamista, tulee siitä toimittaa erikseen todistus.

Muut kuntoutuspsykoterapiaan liittyvät asiat:

Terapeutti laatii kuntoutuspsykoterapiasta palautteen Kelaan terapiajakson päätteeksi ja toimittaa sen asiakkaan lisäksi Kelaan. Terapiajakso voidaan päättää aiemmin asiakkaan ja / tai terapeutin yhteisestä aloitteesta neuvottelun jälkeen. Mikäli terapia päättyy ennen päätöksen
umpeutumista, laatii terapeutti palautteen Kelaan.

Turvallisuuden vuoksi huolehditaan, ettei sovitulle tapaamiselle tulla sairaana. Tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyden avulla. Terapeutti noudattaa terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa ohjaavia lakeja ja asetuksia ja terapeuttia sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus.
Terapeutti kirjaa käyntikirjaukset sähköiseen asiakastietojärjestelmään, mistä ne siirtyvät valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta).