Dialectium Oy tarjoaa seuraavia palveluja:

Psykoterapia sekä Kelan tukemana (https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia) että itsemaksaville asiakkaille. Terapia voi olla lyhytkestoista tai useamman vuoden kestävää.

Seksuaalineuvonta on lyhytkestoista, noin 1-5 kertaa, kun taas seksuaaliterapiassa työskentelemme syvemmin esim. parisuhteen, haluttomuuden teemojen, identiteettikysymysten ja mieltymysten sekä riippuvuuksien parissa.
Seksuaalineuvontaan ja -terapiaan voit hakeutua yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa.

Psyykkisen valmennuksen palvelut.
Toimin myös psyykkisenä valmentajana urheilijoille, liikunnan harrastajille, elämäntapamuutosten tueksi, esiintyjille ja esihenkilöille. Jo muutama kerta voi auttaa tai voimme työskennellä pidempiaikaisesti.

Psyykkistä valmennusta voidaan käyttää mm. urheilijoiden, kuntoliikkujien ja esiintyjien kanssa. Kyse on kokonaisuuden hahmottamisesta ja miten esim. urheilu nivoutuu muun elämän kanssa. Psyykkisessä valmennuksessa tutkitaan mielen toimintaa erilaisissa tilanteissa liittyen itsetuntemukseen, keskittymiseen, jännityksen hallintaan ja pettymyksiin sekä motivoivaan ympäristöön. Työskentely lähtee nykytilanteen arvioinnista, missä työkaluna käytetään mm. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan liittyvää funktionaalista käyttäytymisanalyysiä.

Työnohjaus auttaa työntekijöitä ja työyhteisöä arvioimaan, jäsentämään ja kehittämään omaa työtään. Työnohjauksessa pysähdytään miettimään oman työn sisältöä, tekemisen tapoja, työssä jaksamista ja siinä kehittymistä sekä jäsentämään työroolista nousevia kokemuksia ja tunteita. Työnohjauksesta haetaan apua myös erilaisiin työyhteisön jännitteisiin. Työnohjaus on aina luottamuksellista.

Liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalveluni ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen tueksi. Kartoitamme lähtötilanteesi ja teemme yhdessä yksilöllisen suunnitelman mm. liikunnan, ravitsemuksen ja palautumisen unen osa-alueille.

Olen tukenasi koko yhteisen työskentelyn ajan.

Koulutus ja konsultointi asiakkaan tarpeiden mukaan, kysy lisää!