Olen psykoterapeutti, viitekehyksenä Kognitiivinen käyttäytymisterapia, sekä seksuaaliterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Toimin myös psyykkisenä valmentajana mm. urheilijoille. Taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen toiminut yli 20 vuotta päihde- ja mielenterveystyön sektoreilla sekä nuorten että aikuisten parissa. Minulla on kokemusta myös esimiestehtävistä.

Työskentelyssäni käytän Kognitiivisen käyttäytymisterapian, Dialektisen käyttäytymisterapian sekä Hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Työskentelyn tavoitteena on löytää sinun elämänlaatuasi vahvistavia taitoja ja käyttäytymismalleja tutkimalla ajatustesi, tunteidesi sekä käyttäytymisesi yhteyttä. Psykologisen joustavuuden sekä myötätunnon vahvistaminen yhdessä arvopohjaisen työskentelyn kanssa auttaa sinua elämään merkityksellistä elämää.